Noch Tage...

Preisträger

 

Preisträger 2015

  Sergei Dogadin
Erster Preis
Shion Minami
Zweiter Preis
  Richard Lin
Dritter Preis
JJV Community Award
Benjamin Marquise Gilmore
Vierter Preis
  Ayana Tsuji
Fünfter Preis
Publikumspreis
Sonderpreis
Amalia Hall
Sechster Preis

 

 

Preisträger 2012

  1. Preis: Alexandra Conunova-Dumortier
  1. Preis: Dami Kim
  3. Preis: Tobias Feldmann1 2
  4. Preis: In Mo Yang
  5. Preis: Bomsori Kim
  5. Preis: Airi Suzuki

 

 

Preisträger 2009

  1. Preis: Fumiaki Miura 1 2
  2. Preis: Clara-Jumi Kang
  3. Preis: Yura Lee
  4. Preis: Yusuke Hayashi
  4. Preis: Hyuk Joo Kwun
  4. Preis: Solenne Païdassi

 

 

Preisträger 2006

  1. Preis: Suyoen Kim
  2. Preis: Hyun-Su Shin1
  3. Preis: Kana Sugimura
  4. Preis: Nikita Borisoglebskiy
  4. Preis: Fanny Clamagirand
  4. Preis: Zhijiong Wang

 

 

Preisträger 2003

  1. Preis: Nemanja Radulovic
  2. Preis: Saeka Matsuyama
  3. Preis: Ning Feng
  4. Preis: Keisuke Okasaki
  4. Preis: A-rah Shin
  4. Preis: So-Young Yoon

 

 

Preisträger 2000

  1. Preis: Frank Huang
  2. Preis: Andrej Bielow
  3. Preis: Arabella Steinbacher
  4. Preis: Joseph Lin
  5. Preis: Baiba Skride
  6. Preis: Elina Vähälä

 

 

Preisträger 1997

  1. Preis: Michiko Kamiya
  2. Preis: Francesco Manara
  3. Preis: Bin Huang
  4. Preis: Reiko Otani
  5. Preis: Anton Sorokow
  6. Preis: Felicia Terpitz

 

 

Preisträger 1994

  1. Preis: Robert Chen
  2. Preis: Anton Barachovsky
  3. Preis: Latica Honda-Rosenberg
  4. Preis: Stephan Milenkovic
  5. Preis: Adele Anthony
  6. Preis: Misha Keylin

 

 

Preisträger 1991

  1. Preis: Antje Weithaas
  2. Preis: Catherine Cho
  3. Preis: Bartlomiej Niziol
  4. Preis: Juliette Kang
  5. Preis: Mieko Kanno
  6. Preis: Akiko Tanaka

 

1Publikumspreis
2Kritikerpreis